DLA UŻYTKOWNIKÓW

Other Resources

Zamknij

Library
My library

+ Add to library

Profile

Dr.Web Link Checker dla przeglądarki Firefox

Po kliknięciu łącza zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji z przyciskami „Anuluj” i „Instaluj teraz”. Kliknij przycisk „Instaluj teraz” i ponownie uruchom przeglądarkę. Dodatek został zainstalowany. Przed instalacją sprawdź, czy w ustawieniach przeglądarki jest włączona opcja instalacji dodatków. Wybierz opcję „Narzędzia” > „Opcje” i upewnij się, czy jest zaznaczona opcja „Zezwalaj stronom internetowym na instalowanie oprogramowania”.

Odinstaluj

W menu „Narzędzia” wybierz pozycję „Rozszerzenia”. Zostanie wyświetlone okno z listą zainstalowanych dodatków. Wybierz dodatek Dr.Web i kliknij przycisk „Odinstaluj”.